skákací hrad so šmýkalkou s rozmermi 3,5 x 4 x 3m
pre deti od 0 – 6 rokov
napájanie na sieť 240V / 600 W